Our Products
หมวดหมู่
Product > ม่านอากาศ Air Curtain SJ AEROVENT
ชื่อสินค้า : ม่านอากาศ Air Curtain SJ AEROVENT
รุ่นสินค้า : KK-90, KK-120
รายละเอียดย่อ :
ความยาว 90 ซม / ความยาว 120 ซม
สถานะ : สินค้าใหม่
รายละเอียด :

SJ AEROVENT ม่านอากาศ Air Curtain KK Series
                      มาตราอุสหากรรม ม่านอากาศ คือ กำแพงอากาศที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ตัวเครื่องจะถูกติดตั้งตามประตูเข้าออก ลมที่เป่าลงมาในแนวดิ่ง มีทิศทางเฉพาะ เหมาะสำหรับพื่นที่ ที่ไม่สะดวกติดตั้งบานประตูกั้น และในบริเวณที่ต้องเข้าออกบ่อย เพื่อแบ่งแยกสภาพแวคล้อมภายใน ภายนอกได้อยากมีประสิทธิภาพ ม่านอากาศจะทำหน้าที่ป้องกันอากาศจะภายในไหลออกภายนอกและภายนอกไหลเข้าภายในเพื่อช่วยประหยัดได้ 70-80% ม่านอากาศยังช่วยป้องกันฝุ่น ไอเสีย กลิ่นไม่พึงประสงค์ แมลง เข้ามาภายในอีกด้วยกค้าในการเช้า-ออก ทัศนียภาพดี มีความปลอดภัย

คุณประโยชน์ของม่านอากาศ

  1. รักษาความเย็นในอาคารในช่วงฤดูร้อน ป้องกันความร้อนในฤดูร้อนเข้าในอาคาร
  2. รักษาอากาศอบอุ่นในอาคารในช่วงฤดูหนาว ป้องกันความเย็นในฤดูหนาวเข้าในอาคาร
  3. รักษากลิ่นสะอาด ป้องกันแมลง ป้องกันฝุ่น กลิ่น เหม็นรุนแรง และสิ่งที่ปะปนมากับอากาศเข้าในอาคาร
  4. ไม่ต้องใช้ผ้าม่าน สะดวกต่อลูกค้าในการเช้า-ออก ทัศนียภาพดี มีความปลอดภัย